RENGJØRING AV VENTILASJONSANLEGG

REN LUFT – ET PROBLEM

I ventilasjonsanlegget vil det over tid bygge seg opp urenheter. Det er derfor nødvendig at det blir foretatt regelmessig kontroll av ventilasjonsanlegget. I mange tilfeller oppstår problemer med urenheter allerede i byggefasen. Kanalene tilsmusses og rengjøres ikke før de tas i bruk. Andre årsaker til at ventilasjonsanlegget blir tilsmusset er mangefullt vedlikehold og kontroll av filtere.

LUFTFILTER

Å filtrere uteluften er et viktig førsteskritt for god innehygiene. Filteret skal slippe gjennom en bestemt mengde luft, men samtidig fange opp støv og smuss.

Dette innebærer at filteret må skiftes med jevne mellomrom. Hvor ofte det bør skiftes er avhengig av hvor forurenset luften som skal passere gjennom filteret er.

Oppsamlet smuss i ventilasjonsanlegg gir grobunn for vekst av muggsupp og bakterier.

ASBEST I VENTILASJONSANLEGGET

Asbest er et materiale som har vært mye brukt i byggebransjen, og som har hatt mange anvendelsesområder. Asbest kan også finnes i ventilasjonsanlegget. Slik som roterende varmegjenvinnere, isolasjon og tetningslister ved luker til brannspjeld.

RENGJØRING AV VENTILASJONSKANALER

Ved rengjøring av kanalene deles de opp i seksjoner. Hver enkelt seksjon settes under stort undertrykk ved hjelp av en spesialstøvsuger. Deretter føres roterende børster inn i kanalene. Børstene er tilpasset kanalens størrelse og til det smuss som skal løsnes og fjernes.

Støvet suges opp av støvsugeren som er utstyrt med filtere som passer til arbeidsoppgavene, for eksempel finfilter eller absoluttfilter. Viftehus, vifter, varmegjenvinner og varmebatterier rengjøres grundig. Mineralullmatter bør forsegles, sår og kanter armeres. Inspeksjonsluker og fremkomstluker monteres.

KONKLUSJON

Ledende inneklimaeksperter er i dag enige om at jevnlig rengjøring av ventilasjonsanlegget, kvalifisert vedlikehold av tekniske installasjoner, samt riktig og profesjonelt utført rengjøring av vårt innemiljø, er viktige forutsetninger for et bedre inneklima.

Gjennom ventilasjonsanlegget passerer den luften du puster inn hele dagen.