VI KAN VÅRT FAG OG
HAR ET GODT
RENOMMÉ!

Jevnlig rengjøring av ventilasjonsanlegget, kvalifisert vedlikehold av tekniske installasjoner, samt riktig og profesjonelt utført rengjøring av vårt innemiljø, er viktige forutsetninger for et bedre inneklima.

 

Gjennom ventilasjonsanlegget passerer den luften du puster inn hele dagen.

FOR ET VENTILASJONSANLEGG SOM IVARETAR TILFØRSEL AV FRISK, RENSET UTELUFT: